Moja bezbronna ojczyzna

O spektaklu

-

MOJA BEZBRONNA OJCZYZNA
na podstawie twórczości Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta
premiera 17 października 2009 r. w Domu Aktora w Petersburgu

Koncert uczcił 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na koncert składały się specjalnie wybrane na tę okazję utwory Juliusza Słowackiego i Zbigniewa Herberta. Muzykę skomponowała Dominika Świątek, co nadało śpiewanym tekstom bardzo osobisty charakter. Wybór tekstów Słowackiego i Herberta był nieprzypadkowy. Obaj wielcy polscy poeci żyli i tworzyli w niesprzyjających politycznie warunkach – pod zaborczym jarzmem i komunistycznym uciskiem. W 70 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej ich teksty zabrzmiały prawdziwie i uniwersalnie, bo obaj walczyli piórem o wolność i suwerenność swojej Ojczyzny, choć dzieliła ich różnica czasu i przestrzeni.
Tym koncertem upamietniliśmy także inne ważne wydarzenie w polskiej historii – 65 rocznicę Powstania Warszawskiego, a samemu Słowackiemu oddaliśmy hołd w obchodzonym wówczas w Polsce roku Juliusza Słowackiego, uchwalonym przez Sejm RP.

Teksty – Zbigniew Herbert, Juliusz Słowacki, Leszek Czajkowski.
Muzyka – Dominika Świątek.
Śpiew i akompaniament – Dominika Świątek.
Reżyseria i materiały audiowizualne – Maciej Dzięciołowski